Fan Coil Sistemleri
Yeni Nesil İnverter (DC Frekans Kontrollü)
Fan Coil Sistemleri

Sulu Batarya Sistemleri

Fan coil üniteleri günümüzde ısıtma ve soğutma sistemlerinde, ısıyı ana kaynaktan istenilen bir noktaya taşımak için kullanılmaktadırlar.

Özellikle ısı pompası sistemlerinde günümüzde yaygın olarak birçok seçkin projede tercih edilmektedirler.

İçinden ısıtılan veya soğutulan su gezdirilir. Böylece, bulundukları ortamda yazın soğutma da, kışında ısıtma da kullanılırlar
İnverter Süper Sessiz Fan Coil Üniteleri (34 db - 38 db)

Düşük Enerji Tüketimi (6 watt - 19 watt)


Fan Coil Ünitelerinin Üstün Özellikleri

Estetik & Özgün Çizgiler

Fan coil üniteleri, yüksek teknolojinin sağladığı üstünlüklerle dekoratif yaklaşımın özgün estetiğini benzersiz bir biçimde birleştiriyor. Fan Coiller, farklı çizgileri ile her ortama bir mobilya şıklığı ile uyum sağlarlarHer Koşulda En Uygun Çözüm

Fan Coil üniteleri, 9 farklı model ve 50 tip ile her türlü müşteri ihtiyacını karşılayabilecek çeşitliliğe sahiptir. Tavan, duvar veya yer uygulamalarından hepsine uyabilecek modelleri ile esnek tasarıma uygundurGeniş Kullanım Alanları

Otel, ofis, mağaza, restoran, apartman dairesi, müstakil bina gibi ticari, sosyal yapılarda ve konutlarda hava şartlandırmada bütün gereksinimlere cevap verecek biçimde tasarlanmıştır. Üstün performans ve işlevsellikle ısıtma, soğutma ve havalandırmada ekonomik, güvenli ve pratik çözümler sunar

Tavana Gizlemeye, Havalandırma ve Kanal Sistemlerine Bağlamaya Uygun

Fan coil üniteleri, minimum boyutları ile asma tavanlara, duvardaki nişlere kolaylıkla gizlenebilir, yer kaplamaz. Değişik mimari ve dekoratif arayışlarda ve uygulamalarda esneklik sağlar

Çok Düşük Ses Seviyesi (34-38 db)

Fan coil üniteleri, tam bir konfor için tasarlanmıştır. Maksimum hızda çok düşük ses değerlerine sahiptir. Ünitelerde doğrudan motora bağlı, plastik malzemeden yapılmış sık kanatlı, dinamik olarak balanslı, titreşimsiz ve süper sessiz çalışan yüksek kapasiteli fanlar kullanılır. Fan motoru uygun üç hızda çalıştırılabilir.

 

Fan coil nedir?

Temel prensip olarak içerisine sıcak su aldığı zaman sıcak, soğuk su aldığı zaman soğuk üfleyen cihazdır.

Üflemeyi ise içinde bulunan fan yardımı ile yapar.

İçeri giren akışkan kılcal borulardan geçerken hemen arkasındaki fan üfleme yapar.

Akışkan sıcak ise sıcak üfler soğuk ise soğuk üfleme yapılır. Böylece odanın havası istenilen rejime getirilmiş olur. Fancoil’ler iki tipte işlenirler;

2 Borulu Fancoiller : Uzerinde tek coil bulunan fancoil tipidir. Tercih edilmesinin nedeni daha ucuz olmasıdır. Aynı anda ısıtma veya soğutma işlemlerinden birini yapabilir. Bu tip fancoiller özellikle geçiş dönemlerinde işletmede büyük sıkıntılara sebep olur.

4 Borulu Fancoiller : Uzerinde 2 coil bulunan fancoil tipidir. Aynı anda ısıtma ve soğutma işlemini yapabilir.

  

Fan Coil cihaz seçimi nasıl yapılır?

Fan coil cihazları seçimi yaparken öncelikle kullanım amacı tam olarak belirlenir.

Sistemden beklenti nedir? Ana amaç ısıtmamı yoksa soğutmamı ? Yada her ikisimi ? Cihazların ısıtma ve soğutmadaki verim değirleri arasında çok büyük fark vardır buda seçimi etkiler. Fan coil cihazları kullanım amacına göre seçilir.

Seçimde önemli olan diğer bir etken kullanıcının tercihleri ve mimari yapıdır. Birçok inan evinde iş yerinde yada otelinde açıkta fan coil cihazlarını görmek istemez bu durumda kanallı tip fan coil cihazları asma tavan içerine monte edilir.

Cihazların seçiminde cihaz özelliklerininde seçen kişi tarafından çok iyi tanınması gereklidir.Asma tavan yapılmayacak bir mahalde asma tavan modeli seçmek doğru değildir.

Fan coil cihazları çok hızlı devreye girer. Fan coil cihazları direkt olarak havayı ısıtırlar , diğer sistemlerin hepsinden daha hızlı tepki veririler bu yüzden kesikli kullanılan yerler için çok uygun çözümdür fakat ses yapmaları nedeniyle dinlenmede rahatsızlık yaratırlar. En sessiz konumda bile gece insanları rahatsız ederler. Kısa süreli ve kesikli kullanımlarda çok büyük tasarruf yaptıklarından ekonomik olarak tercih etmekteyiz.

Fan coil cihazlarının en büyük kullanım alanı otellerdir. Otellerde müşteri odaya girdikten sonra termostatın açılmasıyla sitem devreye girer müşteri odayı terkettiğinde sistem kapanır buda otel işletmesi için büyük bir enerji kazancıdır.

 

Fan coil Sistemi ve Özellikleri

Fan coil sistemi esas olarak tamamen sulu bir sistemdir. Bir merkezde hazırlanan sıcak su ve soğutulmuş su, bina içine dağıtılmış fan coil cihazlarına dağıtılır. Sıcak su bir sıcak su kazanında, soğuk su ise su soğutma grubunda (chiller) üretilir.

Fancoil cihazları bir fan ve ısı geçiş yüzeyi olarak serpantin içeren elemanlardır. Günümüzde En ekonomik ve En verimli tamamen çevreci ISI POMPASI SİSTEMLERİ ile kullanılmakta olan sistemlerdir.

Fan yardımı ile odadan alınıp, serpantinler üzerinden geçirilerek ısıtılan veya soğutulan hava tekrar odaya üflenir. Serpantin içinden soğuk su geçiyorsa soğutma, sıcak su geçiyorsa ısıtma yapılır. Dönüş borularıyla merkeze dönen su burada tekrar ısıtılıp/soğutularak sirküle ettirilir. Bu amaçla dolaşım pompaları kullanılır.

Bilhassa çok odalı binalarda ve kanal geçirmek için yeterli hacmin bulunmadığı uygulamalarda tercih edilir. Özellikle otel, hastane, ofis ve yüksek katlı konutlarda kullanılmaktadır. Fancoil üniteleri cam önlerine, asma tavan içlerine yada tavan altına ve döşeme içlerine konabilir. Buna göre farklı fan coil tipleri geliştirilmiştir.

 

Eğer kullanılan fan coil içinde tek serpantin varsa, kurulan sisteme iki borulu fancoil sistemi adı verilir. Sistemde dağıtım ve toplama yapan iki boru dolaşır.

Her fancoil cihazına bir dağıtma borusu, bir toplama borusu bağlanır.

Bu durumda bütün sistemde ya soğuk su yada sıcak su dolaştırılabilir.

Dolayısıyla bütün sistemde aynı anda ya ısıtma yada soğutma yapılabilecektir.

Sistemin soğutmadan ısıtmaya dönmesi (change over) özel bir işlemi gerektirir.

Bu açıdan iki borulu fan coil sistemleri özellikle ara mevsimlerde konforu sağlamakta eksik kalırlar.

Öte yandan yine özellikle ara mevsimlerde, binadaki bazı hacimlerde soğutma istenirken, bazı odalarda ısıtma istenebilir. İki borulu sistem bunu da karşılayamaz.

Eğer fan coil içinde ısıtma ve soğutma olarak iki ayrı serpantin varsa, kurulan sisteme dört borulu fan coil sistemi adı verilir.

Sistemde iki dağıtım ve iki toplama yapan dört boru dolaşır. Her fan coil cihazına iki dağıtma borusu, iki toplama borusu bağlanır.

Boru çiftlerinden birinde soğuk su, diğerinde sıcak su bağımsız olarak dolaşır.

Dolayısıyla her fan coil cihazında birbirinden bağımsız olarak aynı anda ısıtma ve soğutma yapılabilir.

Bu durumda bütün sistemde aynı anda hem soğuk su hem de sıcak su dolaştırılmaktadır. Dolayısıyla bütün sistemde aynı anda hem ısıtma, hem de soğutma yapılabilecektir.

Sistemin soğutmadan ısıtmaya dönmesi (change over) gibi bir işleme gerek yoktur.

Bu açıdan dört borulu fan coil sistemleri çok zonlu sistemlerde kullanılırlar ve özellikle ara mevsimlerde mükemmel ısıl konfor sağlarlar.

  

Fan Coil

Klasik fan coil sistemlerinde havalandırma yoktur. Sadece ısıtma ve soğutma yapabilirler. Bu eksikliği gidermek amacıyla fan coil sistemlerinde iki uygulama geçerlidir:

a) Dış hava, dış duvara yerleştirilen karışımlı fan coil cihazları ile doğrudan her ünite tarafından dışarıdan alınır.

b) Sisteme ayrıca taze hava (primer hava) besleyen merkezi kanallı bir havalandırma sistemi ilave edilir.

Bu sisteme primer havalı fan coil sistemi adı verilir. Primer havalı fan coil tesisleri hem havalı hem sulu sistemlerdir ve başka bir grupta mütalâa edilirler. Bu sistemlerde taze hava santralında ön şartlandırılan taze hava istenildiğinde belirli ölçüde nemlendirme de yapabilir. Ancak temel olarak fan coil sistemlerin, primer havalı sistem de olsa, nem kontrolu performansı düşüktür.

Hem dış duvardan hava alan karışımlı sistemde hem de primer (taze) havalı sistemde her odadaki hava sirkülasyonu sadece o odaya aittir. Odalar arasında hava geçişi, dolayısıyla koku, duman vs. geçişi pratik olarak yoktur.

 

Fan Coil Sistemlerinin Özellikleri

1- Fan coil sistemi ile her oda bağımsız olarak kontrol edilebilmektedir. Zonlama yapmak oldukça kolaydır.

2- Kontrol genellikle oda termostatları ile yapılır. Böylece her odada, gün boyunca değişken olan yükün karşılanması yanında, farklı oda ayar sıcaklığı seçme imkanı da vardır.

3- Fan coil kontrol sistemleri; en basit olan yalnız fan kontrolünden (kontrol vanası yok), oransal vana kontrolüne kadar geniş bir çeşitlilik gösterir. Aynı çeşitlilik oda termostatlarında da mevcuttur. En basitinden, üzerinde gece/gündüz işletmesi olan, ünitede oluşan arızaları gösteren, gerektiğinde bir bina otomasyon sistemine bağlanabilen ve birbirleri ile haberleşebilen tiplerine kadar pek çok farklı model mevcuttur.

4- Fan motorlarında devir ayarı yapma imkanı kapasite kontrolünde ek bir kolaylık yaratır.

5- İki yollu kontrol vanaları kullanıldığı takdirde, frekans kontrollü dolaşım pompası kullanımı enerji tasarrufu açısından tavsiye edilir. Eğer bu yapılmazsa pompa emiş ve basma hattı arası na bir PRV vana monte edilmelidir.

6- Boru montajı genellikle kanal montajından daha kolaydır. Bunun yanı sıra kanal montajında, montaj ve kanal imalat işçiliği kalitesi çok değişken olmaktadır. Boru sisteminde ise montaj sonrası yıkama işlemi yapılmalı, sistem kimyasal işleme tabii tutulmalıdır.

7- Boru izolasyonu genellikle kanal izolasyonundan daha kolaydır. Ancak fan coil sisteminde özellikle asma tavan içindeki soğutma ve drenaj borularının izolasyonuna daha çok özen gösterilmelidir.

8- Özellikle iyi imal edilmemiş kanallarda meydana gelen kaçakların yaratacağı büyük işletme giderleri, fan coil sisteminde söz konusu değildir. Ayrıca kanalların büyük yüzey alanları nedeniyle borulara oranla ısıl kayıpları daha fazladır.

9- Boru sisteminde reglaj yapmak kanal sistemine göre daha kolaydır. Mümkün olursa ters dönüşlü (eşit direnç) boru sistemi kullanılmalıdır. Fan coil serpantin basınç kaybını 3 mss gibi yüksek değerlerde tutmak reglajı kolaylaştırır.

10- Fan coil sisteminde kanal geçirmek için ihtiyaç duyulan büyük şaft kesitlerine gerek yoktur. Bu, özellikle günümüzün birim alan maliyetleri çok yüksek olan iş yeri binalarında kullanılabilir alanı artırıcı bir faktördür.

11- Özellikle döşeme tipi fan coil cihazları kullanıldığında, kanallı sistemlerdeki gibi yüksek asma tavan boşluklarına ihtiyaç yoktur.

12- Fan coil cihazlarının bakımları belli sürelerde, ihmal edilmeden yapılmalıdır. Özellikle filtre temizliği önemlidir.

13- Fan coil seçimi yapılırken filtrelerin kolayca çıkarılabilmesi özelliği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle kasetli tip cihazlarda kasetin sökülmeden filtrenin değiştirilebildiği modeller tercih edilmelidir.

14- Yoğuşma tavaları zaman zaman tıkanmaya karşı kontrol edilmelidir. Serpantinin ve yoğuşma tavası ile borularının belli sürelerde yıkanması, bakteri üremesini önlemek açısından tavsiye edilir.

15- Fan coil sisteminde bakım yapılması gereken cihazların kullanım mahallerinde olması bir dezavantajdır. Bakım, eğitilmiş personel tarafından mesai saatleri dışında yapılmalıdır. Özellikle tavan tipi fan coil cihazlarında filtre değiştirilirken tavanın kirletilmemesine dikkat edilmelidir.

16- Açık ofis gibi büyük hacimlerde iç zonda homojen dağılımı sağlamak için tavan tipi fan coiller kullanılabilir. Bu fancoil cihazları sadece soğutma yapmak üzere tasarlanabilir. Böylece bina çevresi boyunca fan coiller hem ısıtma hem soğutma yaparken, iç tarafta kalan üniteler sadece soğutma yapmış olurlar. Böylece hem konfor açısından oldukça uygun hem de daha ekonomik bir sistem elde edilebilir.

17- Cam önlerine konan cihazların özellikle soğutma sırasında çevredeki kişileri rahatsız etmeyecek tarzda yerleştirilmesi ve hava üfleme yönünün buna göre tasarlanması gereklidir. Gizli döşeme tipi fancoil cihazlarında genellikle havayı yönlendirmek için açılı kanatlı lineer menfezler kullanılır. Bu menfezlerin açılarına dikkat edilmelidir. Yalnızca havanın cama doğru üflenmesi yeterli değildir. Çoğu durumda camdan yansıyan hava da rahatsızlık verebilmektedir. Kasetli fancoil kullanımında ise sabit üfleme menfezi yerine üfleme yönü değiştirilebilen ayarlı tip menfezlere sahip fancoil cihazları tercih edilmelidir.

18- Fan coil cihazı ile ilgili değerlerin, özellikle ses ile ilgili değerlerin zaman içinde geçerliliğini yitirmemesi gereklidir. Sesin zaman içinde problem olmaması için yıllar sonra da monte edildiği günkü kalitesini ve performans değerlerini koruyabilen cihazlar seçilmelidir.

19- Karışımlı fan coil cihazlarında dış hava ile ortamdan dönen hava belli oranlarda karıştırılır, ısıtılıp soğutularak ortama verilir. Özellikle soğuk iklimli yerlerde mutlaka donma koruması yapılmalıdır. Bunun için karışım kutusuna motorlu damper montajı ve bunun bir donma termostatı ile irtibatlandırılması gerekir.

20- Karışımlı ünitelerde,özellikle nemli bölgelerde yazın yoğuşmanın daha fazla olacağı göz önünde tutularak drenaj boruları tasarlanmalıdır.

21- Karışımlı fan coillerde filtre daha sık temizlenmelidir.

22- Karışımlı cihazların hava emişi rüzgar, yükseklik gibi faktörlerden etkilenebilir. İnfiltrasyon miktarı fazladır. İnfiltrasyon yükü de göz önünde tutulmalıdır.

23- Karışımlı cihazların dışarıdan ses girişine karşı önlem alınmalı dır. Bu durumlar için özel karışım kutusu, susturucu gibi aksesuarları bulunan fancoil cihazları tercih edilmelidir.

24- Karışımlı fan coil cihazları kullanıldığında taze hava kanalları için bir şafta ihtiyaç duyulmayacaktır.

25- Primer havalı sistemde kanallar için şaft ve asma tavan boşluğuna ihtiyaç vardır. Ancak kanallar havalı sistemle karşılaştırıldığında oldukça küçük kesitli olmaktadır. Bu bakımdan yer kaybı tam havalı sistemlerden çok daha azdır.

26- Taze havalı ve karışımlı fan coil sistemlerinin toplam avantajları, iç havalı fan coil cihazlarının kullanıldığı ve taze havanın kat bazında alçak tip santraller ile sağlandığı bir diğer sistem ile elde edilebilir.

 


İki Borulu Fan Coil Sistemi

İki borulu sistemlerde borularda ya sıcak yada soğuk su bulunduğu için sistem ya ısıtma yada soğutma yapmaktadır. Fancoil cihazı tek serpantinlidir.

İki Borulu Fan Coil Sistemi

– İki borulu fancoil sistemi ilk yatırım maliyeti en ucuz merkezi sistemdir.

– Fan coil, borulama ve izolasyon maliyeti dört boruluya göre daha azdır.

– Daha az boru olduğu için özellikle kasetli cihazlarda borulama daha kolay yapılır.

– Özellikle geçiş dönemlerinde istenen konforun tam sağlanması mümkün değildir.

– Yaz işletmesinde su sıcaklığı genellikle 7/12 °C olarak seçilir. Kış işletmesinde ise su sıcaklıkları düşük seçilmeli ya da oransal vana kullanılmalıdır. Ancak oransal vana kullanıldığında yazın nem kontrolü daha zor olmaktadır.

– Fan coilde yaz kış geçişini sağlamak için

a) Yaz-kış konum anahtarlı termostatlar kullanılmalı

b) Boru termostadı eklenmelidir.

 

Dört Borulu Fan Coil Sistemi

Sıcak ve soğuk su farklı borularda dolaşır. İki ayrı serpantin vardır. Vanalar vasıtasıyla fancoilde ya soğuk ya da sıcak suyun dolaşmasına izin verilerek ısıtma ve soğutma yapılır. Sistemde farklı odalarda aynı anda hem ısıtma hem de soğutma yapmak mümkündür.

Dört Borulu Fan Coil Sistemi

– Özellikle geçiş dönemlerinde mükemmel konfor sağlanır. Yaz-kış geçişi oldukça kolaydır. Değişikliklere oldukça hızlı cevap verir.

– Kontrol vanası kullanımı gerekli olduğu için kontrol maliyeti daha yüksektir.

– İlk yatırım maliyetinin daha yüksek olmasına karşın işletme verimliliği yüksek, işletme giderleri düşüktür.

 

FAN-COIL

Fan-coil Tipleri ve Uygulamaları

Fan-coil cihazları; filtreden geçirilen havanın fan yardımı ile soğuk veya sıcak bir yüzeyin (serpantin) üzerinden geçirilerek şartlandırılması esasına dayanır.

Fan-coil cihazları ile ortamdaki havanın sıcaklığı (yaz sezonu çalışmasında aynı zamanda nemi) kontrol edilir. Bu cihazlarla yazın soğutma, kışın da ısıtma yapılır. Ortamda hava hareketi sağlanır.

Ortam havası filtrelenerek ve seçime göre dış hava ile karıştırılarak hava kalitesi iyileştirilir.

Mimari seçim ve uygulama çeşitliliğine cevap vermek üzere fan-coil çeşitleri; kasetli veya kasetsiz, döşeme veya gizli tavan tipi, basınçlı tip, yüksek duvar tipi veya kasetli dört yöne üflemeli tipte seçilebilirler.

Ayrıca seçilen fan-coil  sisteme göre tek serpantinli (2 borulu sistem için) veya çift serpantinli (4 borulu sistem için) tipte olabilirler.

 İki borulu fancoil sisteminde ünitede tek serpantin vardır. Borularda ya sıcak ya da soğuk su bulunur. Buna göre ya ısıtma ya da soğutma işlemi yapılabilir.

Dört borulu sistemde ise fan-coil cihazında iki ayrı serpantin vardır. Sistemde hem sıcak hem de soğuk su bulunmaktadır. Ünitenin o an ısıtma veya soğutma yapmasına göre vanalarla sıcak ya da soğuk suyun ilgili serpantinden dolaşmasına izin verilir.

Özellikle basınçlı tip fan-coil kanala bağlanabilecek ve yüksek dış statik basınç kayıplarını karşılayabilecek şekilde dizayn edilmişlerdir.

Kasetli dört yöne/tek yöne üflemeli fan-coiller ise oldukça estetik görünüşlüdür ve modüler tipte asma tavan uygulamalarında da kullanılabilir. Drenaj pompası sayesinde yoğuşma suyu cebri olarak eğim gerekmeden uzaklaştırılabilir.

SEC/F  CV fan-coil  , SEC/F CV fan-coil   FSR fan-coil  , FSR fan-coil   SEC/F NC fan-coil 

SEC/F NC fan-coil FHW fan-coil, FHW fan-coil   HPO fan-coil, HPO fan-coil   DFCO fan-coil, DFCO fan-coil TL fan-coil, TL fan-coil   SEC/OW fan-coil, SEC/OW fan-coilFan-Coil Çeşitleri

Kasetli, döşeme/tavan tipi fancoil ünitesi

Tanjensiyel fanlı ince fancoil ünitesi

Kasetsiz, gizli tavan tipi fancoil ünitesi

Yüksek duvar tipi fancoil ünitesi

Yüksek basınçlı (80 Pa’ a kadar), gizli tavan tipi fancoil ünitesi

Yüksek basınçlı (160 Pa’ a kadar), gizli tavan tipi fancoil ünitesi

Kasetli, 4 yöne üflemeli fancoil ünitesi

Kasetli, tek yöne üflemeli fancoil ünitesi

 

Fan-coil Avantajları ve Dezavantajları

Fan-coil tesisatı özellikle son yıllarda gerek sistem yapısı olarak, gerekse sistemde kullanılan cihazların kalitesi olarak önemli bir gelişme göstermiştir. Özellikle otomasyonda yapılan ilerlemeler fan-coil tesisatının daha konforlu ve daha ekonomik çalışmasını sağlamış ve bilinen bazı sistem dezavantajlarının yok olmasını sağlamıştır.

Fan-coil motorlarında özel yataklar kullanılarak ses seviyelerinde ciddi bir iyileştirme sağlanmış, ayrıca cihazların performans değerleri ve ekonomik ömürleri artmıştır.

Karışım havalı fan-coil sistemi yerine iç havalı fancoil + taze hava sistemi daha sık uygulanmaya başlanmış ve bununla daha iyi filtrasyon ve taze hava miktarının artırılması sağlanmıştır.

Genellikle geçiş dönemlerinde zafiyet yaratan iki borulu fan-coil tesisatı yerine dört borulu fancoil sistemi daha sıkça kullanılmaya başlanmıştır.

2 ve/veya 3 yollu oransal vana kullanımı yaygınlaşmıştır. Bununla hem daha konforlu (özellikle sıcaklık kontrolü açısından) hem de daha ekonomik işletme şartları sağlanmıştır. Termostat ve kontrol cihazlarındaki gelişmeler fancoillerde gece-gündüz işletmesi, donma kontrolü, üfleme havası limitlemesi, otomatik fan devri ayarı gibi birçok fonksiyonun gerçekleşmesini sağlamıştır.

Havalandırmanın %100 taze havalı klima santralleriyle yapılması; verimleri %90’a varabilen ısı geri kazanım sistemleri kullanılması halinde özellikle kış işletmesinde ciddi tasarruflar sağlamıştır.

 

Fan-coil Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Fan-coiller seçilirken öncelikle soğutma kapasitesini karşılayacak şekilde seçilmektedir. Bunun nedeni; sistem dizayn edilirken soğutma suyu sıcaklık farkı Δt=4-5 0C (7/12 0C veya 6/10 0C) alınarak hesap yapıldığı halde, ısıtma suyunda bu fark Δt=20 0C (80/60 0C veya 90/70 0C) olarak alınmaktadır. Dolayısıyla aynı serpantinden sıcak su geçirildiğinde soğutmaya göre daha fazla ısıl güç elde edilmektedir.

Fan-coil soğutma kapasitelerini belirlerken duyulur ısı ve toplam ısı kapasitelerinin sağlanıp sağlanmadığı ayrı ayrı kontrol edilmelidir.

Özellikle iki ayrı marka fan-coil karşılaştırılacaksa muhakkak aynı seçim kriterlerinde seçimin yapıldığından emin olunmalıdır. Örneğin 7/12 0C soğutma suyu şartları için aynı fancoilin 24 0C %50 BN mahal şartlarında toplam soğutma kapasitesi 2,5 kW iken; 27 0C %46 BN mahal şartları için toplam fan-coilin soğutma kapasitesi 3,3 kW olmaktadır.

Bir fan-coil seçiminde en önemli husus; fancoilin istenen ısıtma/soğutma kapasitelerini talep edilen ses kriterlerinde sağlamasıdır. Dolayısıyla aynı kapasiteyi karşılayacak açık ofis için seçilecek bir fan-coil ile otel odası için seçilecek fancoilin sağlaması gereken ses seviyesinden dolayı özellikleri farklı olacaktır.

Fan-coil bataryasındaki su giriş sıcaklığı tesisattaki boru, vana vb. elemanlardaki ısı kazancı ve/veya kayıplarından dolayı değişebilir. Isıtmada kazana, soğutmada ise su soğutma grubuna (chiller) en uzak mesafede bulunan fancoillere kadar olan borulardaki ısı kayıp/kazançlarını hesap etmek gerekir. Pratik bir çözüm olarak örneğin soğutmada su soğutma grubu çalışma sıcaklıkları 6/10 0C ise fancoilleri 7/11 0C soğutulmuş su sıcaklıklarına göre seçmek doğru olur.

Kasetli tip fancoillerde üfleme menfezinin hava atış yönünün ayarlanabilir olması yaz/kış çalışması ve istenmeyen hava akımlarının izole edilmesinde büyük avantaj sağlamaktadır.

Fan-coillerin en önemli elemanlarından biri de filtredir. Özellikle kasetli tip fancoillerde filtrenin, kaseti demonte etmeden kolaylıkla sökülebilmesi ve temizlenebilmesi gerekir.

Fan-coilli sistemlerde sık sık karşılaşılan problemlerden biri de yoğuşma tavaları ile ilgilidir. Seçilen fancoilde yoğuşma tavasının fan-coil bağlantı armatürlerini (örneğin kesme vanası, 2 veya 3 yollu vana gibi) tamamen içine alacak büyüklükte ve izoleli olması gerekir.

Fan-coil bataryaları bakır borulu-alüminyum kanatlı olarak imal edilirler. Fan-coil kullanılacak ortamda agresif/korozif şartların bulunması halinde (örneğin asidik ortamlar, kimyasal banyolar, laboratuarlar gibi) batarya malzemesini kontrol etmek gerekir.

Fan-coil seçimi için gereken bilgiler şunlardır;

 

Duyulur soğutma kapasitesi …………………………………………… (Watt veya kcal/h)

Toplam soğutma kapasitesi ……………….…………………………… (Watt veya kcal/h)

Isıtma kapasitesi ……………………….….…………………………….. (Watt veya kcal/h)

Soğutucu akışkan giriş / çıkış sıcaklığı …………………..………….. (°C)

Isıtıcı akışkan giriş / çıkış sıcaklığı ………………..……..………..….. (°C)

Soğutma sezonunda mahal şartları (sıcaklık / bağıl nem) …….…. (°C / %BN)

Isıtma sezonunda mahal şartları (sıcaklık / bağıl nem) ……………. (°C / %BN)

Ortamda talep edilen ses basınç değeri (Lp) ………………………. dB(A)

Kanala bağlanacak ise cihaz dışı statik basınç kaybı ……………… (Pa veya mmSS)

Otomatik kontrol tipi

Eğer cihaz karışım havalı ise ayrıca;

Taze hava miktarı …………………………………………………. (m3/h)

Dış hava sıcaklığı ve bağıl nemi ……………………………….. (°C / %BN)

  

Fan-Coil Bileşenleri

Fan-coil cihazının ana yapısı; fan, serpantin, ana ve harici drenaj tavaları, filtre ve gövdeden oluşur. Ana drenaj tavası serpantinde yoğuşan suyu tahliye etmek için kullanılır.

 

Kaset tipi fancoiller, Gizli Tavan Tipi Fancoiller, Kompakt kaset tipi fancoiller, Duvar tipi fancoiller, Yüksek Statik Basınçlı Fancoiller, Döşeme tipi fancoiller, Yer tavan tipi fancoiller

MKA-600R iki borulu kaset tipi fancoil, MKT2-400 gizli tavan tipi fancoil, MKD-300 iki borulu kompakt kaset tipi fancoil, MKG-300 duvar tipi fancoil, Kabinli döşeme tipi fancoiller, Gizli döşeme tipi fancoiller,

Alarko duvar tipi fancoiller sadece 2 borulu olarak üretilmektedir. Siyah şık paneliyle yaşam ortamlarına şıklık katan duvar tipi fancoillerin soğutma kapasiteleri 2.20 kW'dan başlayıp 4.45 kW'a kadar çıkmaktadır. MKG serisi olarak adlandırılan duvar tipi fancoillerin ısıtma kapasitesi ise 3.10 ile 6.38 kW arasındadır.

Duvar tipi fancoillerde çok fonksiyonlu led gösterge, dahili elektromanyetik üç yollu vana ve temiz hava imkanı sağlayan gelişmiş filtreler bulunmaktadır. Ayrıca çoktan seçmeli boru bağlantılarıyla farklı montaj ihtiyaçlarına göre kolayca kurulum yapılabilmektedir.

2 borulu MKF3 serisi gizli döşeme tipi fancoiller soğutma kapasiteleri 1,15 kW ile 7,85 kW arasında değişen 9 farklı modelden oluşmaktadır.

Gizli döşeme tipi fancoillerimizin ısıtma kapasitelri 2,58 kW ile 18,25 kW arasında değişmektedir.

Gizli döşeme tipi fancoiller mobilyadan yapılmış özel kabinler içine yerleştirilerek kullanılmaktadır. Bu modellerin tercih edilmesindeki en önemli neden mimari yapıyla uyum sağlamanın kolay olmasıdır.

2 borulu MKF5 serisi kabinli döşeme tipi fancoiller soğutma kapasiteleri 1,15 kW ile 7,85 kW arasında değişen 9 farklı modelden oluşmaktadır.

Kabinli döeşem tipi fancoillerimizin ısıtma kapasitelri 2,58 kW ile 18,25 kW arasında değişmektedir.

Yumuşak hatlarıyla şık bir görünümü olan fancoillerimiz alttan emişlidir.

İki borulu kaset tipi fancoillerde ısıtma ve soğutma için tek bir batarya kullanılmaktadır. Aynı hat üzerinden yazın soğuk su, kışınsa sıcak su gönderilerek, fancoil kullanılan mekanlar ısıtılıp soğutulmaktadır.

İki borulu gizli tavan tipi fancoillerde ısıtma ve soğutma için tek bir batarya kullanılmaktadır. Aynı hat üzerinden yazın soğuk su, kışınsa sıcak su gönderilerek, fancoil kullanılan mekanlar ısıtılıp soğutulmaktadır. MKT2 serisi 2 borulu gizli tavan tipi fancoiller standart olarak 12 Pa basınca göre tasarlanmıştır ancak 30 Pa ve 50 Pa statik basınç opsiyonları da mevcuttur.

Dört borulu gizli tavan tipi fancoillerde ısıtma ve soğutma için iki ayrı batarya bulunmaktadır. Hem soğutma hem de ısıtma için iki ayrı batarya bulunduğundan dört borulu sistemlerde aynı anda hem ısıtma hem de soğutma yapılabilmektedir. Özellikle pek çok iş kolunu barındıran iş hanları, AVM'ler gibi yapılarda dört borulu sistemler tercih edilmektedir.

MKT3 serisi 4 borulu gizli tavan tipi fancoiller standart olarak 12 Pa basınca göre tasarlanmıştır ancak opsiyonel olarak 30 Pa basınçlı modeller de mevcuttur. 

Saat
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar31.983632.1117
Euro34.634834.7735
Hava Durumu
Site Haritası
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam28
Toplam Ziyaret150904